• U3
  • U1
  • U2

Mærkesager

SUNDHED

Jeg er meget optaget af sundhed og forebyggelse. De to begreber omfatter bl.a. : en uddannelse, der for den enkelte er meningsfuld og succes med at finde det rigtige job, at være i stand til at skabe et godt socialt fællesskab, at være positiv for forskellighed og have lyst til at gøre en forskel. I det hele taget have en positiv indstilling til og interesse for andre. Disse overordnede visioner kogt ned til fire punkter:
  • Mestring af livet
  • Positive fællesskaber
  • En sund uddannelses- og erhvervskommune
  • Sunde og naturlige rammer i hverdagen

ERHVERV OG TURISME

Jeg mener, at vi skal være blandt de bedste kommuner til at servicere og samarbejde med alle grene af erhvervslivet Vi skal sikre både store og små, nye og gamle virksomheder gode vilkår for udvikling i Haderslev Kommune. Pejlemærker udarbejdes og koordineres med Erhvervsrådet, detailhandelen, turistområdet, landbrugsområdet og uddannelsesområdet.

Jeg ser gerne, at vi sætter mere focus på mulighederne omkring fjorden og dammen. Vi er så heldige at vi fremover råder over "Helene" på fjorden og vores nye dambåd som helt sikkert bliver et stort turistmål i den gamle domkirkeby. Derudover synes jeg, at vi fortsat skal have et tæt samarbejde med Tørning Mølle, i det naturskønne område, vi har actionparken med speedway, go cart og motorsport i øvrigt og Halområderne i Vojens omkring SE Arenaen og campingpladsen skal være et stærkt brand.

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV

Jeg ser gerne, at valgmulighederne omkring ældreplejen styrkes. Det skal også være et mål at nedbringe ventetiderne og kombinere nye strukturer på plejeboligerne, forstået på den måde, at et bedre mix er målet. Visitationerne til dagcentrerne ser jeg gerne udvikle sig mere fleksible.

TRYGHED FOR DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

Her og nu er der ca. 32.000 danskere, som er diagnosticeret med en dementsygdom. Antallet stiger desværre år og år. For Haderslev Kommunes vedkommende vil det være omkring 80 borgere, der hvert år får en sådan diagnose. Hertil kommer der et ukendt antal, som ikke er blevet diagnosticeret. Disse fakta er vi nødt til at forholde os til.

For mig er det helt afgørende, at hjælpen til de pårørende er så optimal som muligt, således at vi forholder os til forløbet. I den forbindelse ser jeg det som en naturlig opgave at opgradere plejecentrene til konkrete behov.

ØKONIMI

Jeg har det rigtig fint med, at vi har fået nedbragt kommunens gæld med 200 mill. i denne 4-års periode og at gælden nu er 600 mill. Målsætningen for de næste 4 år er den samme, nemlig at vi hvert år afdrager med 50 mill. kr. og dermed sikrer at næste generation ikke belastes af gammel gæld.

Hvis vi fortsætter ad denne vej vil der hvert år være en besparelse på renteudgifter på omkring 6 millioner.
SE DE OPFYLDTE LØFTER

Venstre
Preben Holmberg
Kontakt
Vestergade 22 B
6500 Vojens

Mobil: 24 44 40 55
E-mail: prho@haderslev.dk
Sociale medier
Preben Holmberg
Venstre
Preben Holmberg