• U3
 • U1
 • U2

Preben Holmberg

Stor interesse for politik

Jeg har sådan set altid interesseret mig for politik. Lige fra mine unge år. Dengang var det dog udelukkende landspolitikken, jeg havde fokus på.

Dels har jeg nu oparbejdet såvel erfaring som nogle kompetencer i det politiske fag. Dels brænder jeg stadig for at bruge min indflydelse på at præge udviklingen i Haderslev Kommune. Især på de felter, jeg har været særligt involveret i siden byrådsperiodens start i 2013.
jeg ser nu frem til, at vi indvier et splinternyt sundhedscenter i Haderslev i 2018.

Det er her, at der skal kæmpes for Vojens – et bedre miljø i bymidten og en detailhandel, der kommer op at køre i et højere gear.

I skrivende stund er byrådsperioden ved at rinde ud. Der er valg igen i her efteråret 2017, og jeg har for længst besluttet, at jeg har mod på fire år mere.

Find anekdoter fra mit liv herunder ved at klikke på de blå bokse.

Mine opgaver

 • Byrådspolitikker.
 • Sundhed & Forebyggelse. (medlem)
 • Voksenudvalget. (medlem)
 • Handicaprådet. (medlem)
 • Social udvalget. (medlem)
 • Vojenshallerne. (medlem)
 • Vojens Menighedsråd. (næstformand og kontaktperson)
 • Forum Vojens. (byrådsrepræsentant)
 • Elbokøkkenet. (formand)
Min historie
Fra ekspedient til direktør
Jeg gjorde karriere i P&A med start helt fra bunden og op til at blive direktør. Da jeg kom i 1972 blev jeg afdelingsleder i drengetøjsafdelingen, der var laveste trin på rangstigen. Derefter tog jeg trin for trin op af: Leder af skjorte- og underbukseafdeling, leder i bukseafdeling og endelig øverste trin med habitter og overtøj.
Sådan var hierarkiet og vi ekspedienter var ude i en daglig indbyrdes kamp, der især handlede om tre ting: at sælge for mest, at være mest vellidt og at kunne fastholde kunderne.

Men jeg kom endnu længere op af stigen. Der var held og tilfældigheder med i spillet, men man fandt mig vel også kvalificeret.
Da disponenten, der havde været ansat i 20 år, stoppede, overtog jeg hans job. Jeg var disponent i to år. Så blev prokuristen Jørgen Berg syg og måtte gå på deltid, hvilket resulterede i, at jeg nu fik jobbet som prokurist. Eller daglige leder og økonomisk ansvarlig for butikken.
En ny udfordring
Efter omkring 45 år i tøjbranchen med arbejde og diverse udfordringer, var det unægtelig en noget anden tilværelse, Ulla og jeg skulle til at skabe os. Det havde vi snakket i om allerede i 2013 - året før vi solgte.

Vi ville jo stoppe med butikken for at slippe for presset, drosle ned og slappe af. Leve livet, mens vi endnu kunne. Men vi var også klar over, at ingen af os kunne fortsætte vores tilværelse med at ligge på sofaen. Og da slet ikke mig.
Jeg havde dog alligevel en forestilling om, at jeg bare skulle hygge mig med at spille golf, udføre lidt socialt arbejde og besøge hos gamle venner og familie.

”Nej, det går aldrig. Det kan du ikke nøjes med. Du skal have noget mere udfordrende”, sagde Ulla og jeg indså, at hun havde ret. Så under vores mange snakker i foråret 2013 sporede jeg mig ind på det felt, jeg havde stiftet bekendtskab med allerede i 2005: Lokalpolitik. Det var det jeg ville fylde min nye tilværelse ud med.

Jeg har sådan set altid interesseret mig for politik. Lige fra mine unge år. Dengang var det dog udelukkende landspolitikken, jeg havde fokus på. Ikke lokalpolitik.
Interessen for politik
I min ungdom var jeg fascineret af de store navne i dansk politik. Faktisk mest af Anker Jørgensen og Jens Otto Krag. Jeg var godt nok medlem af Venstres Ungdom, men det var udelukkende for at kunne komme med til deres baller. Jeg havde i virkeligheden ikke noget fast, politisk ståsted, selvom for eksempel min far og min broder var glødende socialdemokrater, og min mors familie jo altså mestendels var Venstre-folk.
Ib Christensen fra Retsforbundet var også en af dem, jeg så lidt op til, hvilket godt nok faldt især min far for brystet. Han var ikke glad, da jeg engang fortalte, at jeg havde hjulpet partiet med at pakke noget valgmateriale. Jeg tror, at det var mit arbejde og udviklingen fra ansat til at være selvstændig, der gjorde, at jeg efterhånden blev Venstremand og liberal.
Det med selv at bestemme, selv at tage ansvar og selv klare ærterne har nok også ligget i, at jeg jo tidligt flyttede hjemmefra og lærte at klare mig selv.

Sprang ud af det politiske skab
At jeg stemte Venstre, var nu ikke noget, jeg overhovedet skiltede med i de første mange år i Vojens. Men omkring 2004 sprang jeg ud af skabet og bekendte politisk kulør offentligt.

Det skete i en diskussionen om kommunesammenlægningen. Mange i den gamle Vojens Kommune slog til lyd for, at Vojens skulle lægges sammen med Midtlands-kommunerne, Rødding, Gram og Toftlund. De var bange for at blive ”slugt”, hvis Vojens kom sammen med den større Haderslev Kommune. At Haderslev kom til at bestemme alt.

Jeg mente, at den sidstnævnte holdning var noget pjat. Jeg syntes ikke, der var noget perspektiv i at blive slået sammen med Midtlands-kommunerne. Her var alt for lidt udvikling.
På det tidspunkt var jeg allerede blevet kontaktet af borgmester Nis Mikkelsen og kommunaldirektør Hans Christian Schmidt, der opfordrede mig til at stille op til kommunevalget i efteråret 2004.
”Vi er sikre på, at du kommer ind”, sagde de. For dem handlede det om, at så mange kandidater som muligt fra Vojens Kommune blev valgt ind i det ny byråd, der i det første år skulle fungere som et ”sammenlægningsbyråd”. I forvejen kunne Vojens være sikker på at få blandt andre Asta Freund og Finn Lykkeskov valgt ind.
Men vi skal have flere ind fra Vojens, pointerede Nis Mikkelsen.

Jeg kom ind med flot stemmetal
Og det skal jeg love for, at der kom. Selv blev jeg valgt ind med 380 stemmer. Det fjerdestørste stemmetal for Venstre. Og det sjettestørste i det 31 mand store byråd. Samtidig var over halvdelen af det ny byråd repræsenteret ved kandidater, der kom vest for motorvejen.
Skepsis om, at Haderslev i den ny storkommune ville dominere, blev således gjort til skamme. Faktisk havde Vojens- og Gram-området opnået en markant overrepræsentation i forhold til antallet af borgere vest for motorvejen.

Jeg fik plads i henholdsvis teknik & miljø-udvalget og kulturudvalget. Jeg betragtede mig selv som lærling i politikerfaget og havde de allerbedste læremestre i blandt andre August Kragh, formand for miljø-udvalget og Jens Christian Gjesing, formand for kulturudvalget. Det var meget spændende og lærerige år.
Alligevel fik jeg nogle oplevelser, der i den grad fik mig til at fortryde, at jeg var gået ind i lokalpolitik.
I 2008 vedtog vi i byrådet en ny skolereform. Reformen betød blandt andet, at en del af storkommunens små skoler skulle nedlægges. De fleste af de lukningstruede skoler lå i Vojens-området.
Se mine mærkesager

Venstre
Preben Holmberg
Kontakt
Vestergade 22 B
6500 Vojens

Mobil: 24 44 40 55
E-mail: prho@haderslev.dk
Sociale medier
Preben Holmberg
Venstre
Preben Holmberg